Re: podarunek sąsiedzki

Ona ci. Lecz uważaj, Darze, bo się paskuda strasznie rozrasta.No dobra, dobra.

No Comments

Comments are closed.