Dzisiejsze spojrzenie.

Dzisiejsze spojrzenie w Skerries nad brzegiem Morza Irlandzkiego.



” Na­tural­ność to bar­dzo trud­na do ut­rzy­mania poza..”

-Os­car Wil­de-

No Comments

Comments are closed.